Rudolf Musil

Hudba pohraniční policie ČR, Ústřední hudba armády České republiky, Steamboat stompers, Crazy boys, Jakub Šafr kvartet, Shafers riffers,The Hottentots Orchestra, Harlemania, Jazz Bluffers. S muzikou: Německo, Rakousko, Itálie, Holansko, Belgie, Francie, Švýcarsko, Maďarsko, Chorvatsko, Norsko, Švédsko, Kanada, USA.