Václav Dědina

Storywille Jazz, dechovka Doubravanka,  symfonický orchestr Hlahol, Jazz Fiddlers, Banjo band Ivana Mládka, Titanic Orchestra, Brass band Prague, Obecní úřad Únětice, Jazz Bluffers, s muzikou: Německo, Rakousko, Švédsko, Polsko